Aktiviteter i coronatider

Några ord om ändringar i vårt program på grund av corona:

  • Naturkvällen för gamla och nya Hjo, som skulle ha genomförts i Missveden den 19 maj, är uppskjuten till hösten. Vi återkommer om datum.
  • Den lokala styrelsen tittar på möjligheter till deltagande i digitala arrangemang. Vi återkommer med information om detta. Se nedan för information om ett sådant arrangemang som vi hoppas kan intressera våra medlemmar.

 

Seminarieserie: ”Vår gröna ekonomi”

Vår gröna ekonomi” är en seminarie/webinarie-serie i tre delar om sambandet mellan ekonomi och ekologi som arrangeras i samverkan mellan Naturskyddsföreningen och Högskolan Dalarna. De tre seminarierna genomförs 22 september, 13 oktober och 10 november kl 19-21.

Deltagande är kostnadsfritt, på plats på Högskolan Dalarna eller digitalt via zoom där man även kan delta i gruppdiskussioner med andra online-deltagare. Varje seminarium kommer att inledas med ett kort föredrag följt av en paneldiskussion med forskare och andra sakkunniga inbjudna från runtom i landet.

Seminarieserien är ett ideellt projekt med målsättningen att belysa och inkludera fler människor i diskussioner kring de samband, möjligheter och målkonflikter som finns mellan samhällets ekonomiska mål och hållbarhetsmål. Förhoppningsvis blir det ett bra tillfälle att lära mer om dessa frågor, som vi ser som avgörande för en hållbar omställning men som ofta faller mellan traditionella studieområden.

 Nedan finns en kort beskrivning av varje seminarium. Mer detaljerad information och anmälan finns på: www.vargronaekonomi.se 

22 september: Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?

Är en evigt växande ekonomi förenligt med en ändlig planet? Åsikterna om huruvida ekonomin kan växa samtidigt som miljöpåverkan minskar går brett isär. Är vår energi- och

resursförbrukning bunden till en växande ekonomi eller kan vi frikoppla miljöpåverkan från

BNP-tillväxt? Behöver vi ompröva grundläggande principer i vårt ekonomiska system, eller hitta nya sätt att mäta tillväxt och utveckling?

Medverkande:

Johanna Sandahl , Naturskyddsföreningens ordförande

Anders Wijkman , författare och f d EU-parlamentariker

Eva Alfredsson , forskare vid KTH

Ruben Henriksson , assisterande klimatchef vid tankesmedjan Fores

 

13 oktober: Ny teknik och effektivisering – hur skapas verklig miljönytta?

Resurseffektiva tekniker och ökad förnybar produktion ses ofta som centrala delar i en grön

omställning. Men effektiviseringar frigör stora resurser, extra pengar i fickan hos konsumenten som sätter solceller på taket eller frigjord produktionskapacitet hos producenten som effektiviserar sin tillverkningsprocess. Risken är att de frigjorda resurserna omsätts i produktion och konsumtion som ökar miljöpåverkan. Hur ser vi till att pengar, tid och produktionskapacitet som frigjorts av effektiviseringar omsätts på ett hållbart sätt? Varför uppstår så kallade rekyleffekter och kan vi förhindra att de uppstår?

 Medverkande:

Mikael Malmaeus , miljöforskare vid IVL och författare

Åsa Callmer , forskare vid KTH

Christer Sanne , samhällsforskare och författare

Pernilla Hagbert , forskare vid KTH

 

10 november: Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?

Vilka är de viktigaste verktygen som ska ta oss till ett hållbart samhälle? Vilka strategier har bäst potential och vilka åtgärder fungerar bäst i praktiken? Kommer en grön skatteväxling som uppmuntrar cirkulära produktions- och konsumtionsmönster få önskad effekt, eller behöver vi en samlande vision kring klimatutmaningen som inspirerar oss till att hitta nya och mer hållbara sätt att leva på?

Vad vi behöver göra för att skapa ett hållbart samhälle är väldiskuterat, men hur vi kommer dit är en fråga som sträcker sig över och mellan många olika kunskapsområden. Tillsammans med en panel av sakkunniga från olika delar av klimatfrågans många hörn försöker vi sammanfatta och diskutera vad som har mest betydelse för att åstadkomma en hållbar samhällsomvandling.

Medverkande:

Håkan Thörn , professor i sociologi vid Göteborgs universitet

David Kihlberg , klimatchef Naturskyddsföreningen

Pella Thiel , medgrundare av omställningsnätverket

Björn Wiman , kulturchef Dagens Nyheter

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.