Hästslåtter i Maden i centrala Hjo

Hjo kommun anordnar hästslåtter i Maden i centrala Hjo. Naturskyddsföreningen i Hjobygden medverkar och visar slåtter med lie, informerar om invasiva arter mm. LÖRDAG 20 AUGUSTI 10.00-13.00 Läs mer om detta arrangemang (hela programmet, vägbeskrivning mm). OBS! Arrangemanget är kostnadsfritt.

Läs mer

Avtackning Ingmar

Nu har vi tackat av Ingmar, som ansvarat för ängen i Långeruder under många år. Han fortsätter vara med, men den nybildade ängsgruppen tar över ansvaret. Hemma hos Ingmar sparas stora delar av gräsmattan och mängder av vackra blommor tittar upp nu.

Läs mer

Info och bilder från skogsdagen – Vägval Skogen!

Det var en underbar vårdag när skogsdagen Vägval Skogen! genomfördes. Ett 30-tal personer dök upp och fick ta del mycket intressanta fakta samt frågor och diskussioner kring skogen. Skogsdagen började i Grevbäcks  hembygdsgård där ett 30-tal personer hade samlats. Naturskyddsföreningens ordförande Per Madestam inledde skogsdagen med att reflektera och visa olika exempel på skog. Vilken […]

Läs mer

Inbjudan till skogsdagen 19 mars – Vägval skogen!

Biolog och naturvårdskonsult Sofia Berg föreläser och guidar i skogen Den biologiska mångfalden är hotad av den svenska skogsbruksmodellen. Vår skog förbrukas istället för att brukas och ”riktig skog” har snart ersatts av plantageskog i hela Sverige. Är dessa påstående sanna? Vad kan vi i så fall göra? Är det inte så att Sverige består […]

Läs mer