Kallelse årsstämma 2017-04-06

Kallelse till årsstämma Hjobygdens Naturskyddsförening 2017-04-06 tid: kl. 19.00 plats: Rödingen Årsmötesförhandlingar Verksamhetsberättelse för 2016.docx Bengt Eriksson berättar om Uganda: ”De dimhöljda bergens gorillor och vandring med schimpanser i Kibale National Park”.           Föreningen bjuder på kaffe och fastlagsbulle. Elisabeth Johansson sjunger några visor till kaffet. Varmt välkomna!

Läs mer

Skogsdag i Korsberga

Hjobygdens Naturskyddsförening anordnade i lördags tillsammans med flera medarrangören en skogsdag i Korsberga. Ett nittiotal personer kom till förmiddagens föreläsning. Det var Mikael Karlsson från företaget Silvaskog, som föreläste om skogsbruk enligt Lübeckmodellen. Detta sätt att bruka skogen bygger på att man dels låter de naturliga förutsättningarna på platsen styra vilka trädslag man låter växa […]

Läs mer

Hållbart alternativt skogsbruk

Hjobygdens Naturskyddsförening har anordnat en dag om alternativ till dagens sätt att bruka våra skogar. Över hundra personer hade anmält sig och kom till Missveden i lördags för att lära mer om naturnära, hyggesfritt och hållbart skogsbruk. Naturskyddsföreningen har sedan länge uppmärksammat utarmningen av våra skogar. Skogen omvandlas genom dagens brukningsmetoder med kalhyggen och plantering […]

Läs mer

Skogsdagen i Missveden: Vägbeskrivning

Söder ifrån: Väg 195, vid andra avfarten till Hjo, ta vänster i rondellen mot Korsberga, efter 2 km sväng vänster mot Missveden. Följ skyltningen ”Skogsdag” Norr ifrån: Väg 195, vid tredje infarten mot Hjo, sväng höger i rondellen mot Korsberga, efter 2 km sväng vänster mot Missveden. Följ skyltningen ”Skogsdag” Väster ifrån: Från väg 194 sväng […]

Läs mer