Filmvisning Greta på Park Bio torsdagen 10 november

Filmen ’Greta’ skildrar Greta Thunberg och hennes skolstrejk för klimatet, från dess första början till dess fulla genomslag över hela världen. Här väcks en mängd intressanta frågor att prata vidare om. Hur kommer det sig att inte fler politiker tar klimatforskarna på allvar och agerar som om huset brinner? ”Lyssna inte på mig – lyssna […]

Läs mer

Hästslåtter i Maden i centrala Hjo

Hjo kommun anordnar hästslåtter i Maden i centrala Hjo. Naturskyddsföreningen i Hjobygden medverkar och visar slåtter med lie, informerar om invasiva arter mm. LÖRDAG 20 AUGUSTI 10.00-13.00 Läs mer om detta arrangemang (hela programmet, vägbeskrivning mm). OBS! Arrangemanget är kostnadsfritt.

Läs mer

Avtackning Ingmar

Nu har vi tackat av Ingmar, som ansvarat för ängen i Långeruder under många år. Han fortsätter vara med, men den nybildade ängsgruppen tar över ansvaret. Hemma hos Ingmar sparas stora delar av gräsmattan och mängder av vackra blommor tittar upp nu.

Läs mer

Info och bilder från skogsdagen – Vägval Skogen!

Det var en underbar vårdag när skogsdagen Vägval Skogen! genomfördes. Ett 30-tal personer dök upp och fick ta del mycket intressanta fakta samt frågor och diskussioner kring skogen. Skogsdagen började i Grevbäcks  hembygdsgård där ett 30-tal personer hade samlats. Naturskyddsföreningens ordförande Per Madestam inledde skogsdagen med att reflektera och visa olika exempel på skog. Vilken […]

Läs mer