Kontakt

Hjobygdens styrelse Lingonudden 23 juni 2013

Ordförande Per Madestam – per.madestam@naturnärahästkraft.se

Vice ordförande Kajsa Johansson – kajsa.johansson@lnu.se

Kassör Magnus Nordqvist – magnusnordqvist@me.com