Hållbart alternativt skogsbruk

Hjobygdens Naturskyddsförening har anordnat en dag om alternativ till dagens sätt att bruka våra skogar. Över hundra personer hade anmält sig och kom till Missveden i lördags för att lära mer om naturnära, hyggesfritt och hållbart skogsbruk.

Naturskyddsföreningen har sedan länge uppmärksammat utarmningen av våra skogar. Skogen omvandlas genom dagens brukningsmetoder med kalhyggen och plantering av monokulturer till enbart produktionsytor och den biologiska mångfalden i skogen minskar. Men skogen är så mycket mer än produktion av massaved och timmer.

Sigvard Gustavsson föreläste för en intresserad församling om Lybeckmetoden, ett alternativt sätt att bruka skogen. Företaget Silvaskog har introducerat denna metod i Sverige. Genom att successivt plocka ut träd som vuxit färdigt och på så sätt producera kvalitetsvirke och att hela tiden ha skog i alla stadier på tillväxt kan man få god ekonomi utan att kalhugga sin skog. Detta i sin tur gynnar biologisk mångfald och skogens sociala och friluftslivsvärden, inte minst svamp- och bärplockning.

Efter föreläsningen var det skogsvandring med anknytning till föreläsningen. Då gick man i grupper ut i skogen runt Missveden och på ett antal utvalda platser resonerade man tillsammans om hur skogen där skulle kunna skötas enligt Lybeckmodellen.

Efter lunch i fält var det dags för nya grupperingar och demonstrationer vid tre olika stationer. Där fick man stifta bekantskap med mindre skogsmaskiner, som lätt tar sig fram i terrängen och som inte orsakar stora körskador. Mest intresse rönte dock de nordsvenska hästarna, som körde ut timmer från ett område, där man vid bäcken nära fritidsgården vill skapa en miljö, där lövträden gynnas. Man fick se hästarna i arbete med lunning och griplastarvagnskörning och både som enbets- och parhästar. Med hästar i skogen blir körskadorna minimala.

På skogsdagen deltog bl.a. Södra Skogsägarnas förtroenderåd och Skogsstyrelsen och de mest långväga deltagarna kom ända från Norge. Medarrangörer på Naturskyddsföreningens skogsdag var Föreningen Hästkörarna, Skogsstyrelsen och Studiefrämjandet.

Det blev en mycket intressant dag med många nya insikter var den allmänna uppfattningen. ”Aldrig hade vi trott att vår skogsdag skulle locka så många intresserade” sade Per Madestam, vice ordförande i Hjobygdens Naturskyddsförening, då han hälsade välkommen.1511

9 8 7 65 4 3 2 1

10 14 13 12

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.