Styrelsen

2013 Kameran lilla jul-maj 075

 

Från vänster, översta raden syns David Fagg, Anders Thornblad. Ingmar Andersson, Per Madestam och Bengt Eriksson

och i undre raden sitter Ulla Kjellander, Frida Molin, Ulrika Winterfeldt och Elisabeth Johansson.

 

Ny i styrelsen är Amie Gustavsson, som ersatt David Fagg.