Styrelsen

Följande personer utgör styrelsen i Hjokretsen:

Per Madestam (ordförande)

Kajsa Johansson (vice ordförande)

Anders Thornblad (kassör)

Bengt Eriksson (kontakt Rädda Vättern)

Elisabeth Johansson (utbildningsansvarig)

Ingmar Andersson (ängsansvarig)

Amie Gustafsson (sekreterare)