Styrelsen

Följande personer utgör styrelsen i Hjokretsen:

  • Per Madestam (ordförande)
  • Kajsa Johansson (vice ordförande)
  • Magnus Nordqvist (kassör)
  • Amie Gustafsson (sekreterare)
  • Bengt Eriksson (ledamot)
  • Elisabeth Johansson (ledamot)
  • Anna Young (ledamot)
  • Reine Fagerberg (ledamot, webbansvarig)