Hållbart alternativt skogsbruk

Hjobygdens Naturskyddsförening har anordnat en dag om alternativ till dagens sätt att bruka våra skogar. Över hundra personer hade anmält sig och kom till Missveden i lördags för att lära mer om naturnära, hyggesfritt och hållbart skogsbruk. Naturskyddsföreningen har sedan länge uppmärksammat utarmningen av våra skogar. Skogen omvandlas genom dagens brukningsmetoder med kalhyggen och plantering […]

Läs mer