Besök vid Herrekvarn

Styrelsen för Hjobygdens Naturskyddsförening fick tillfälle att besöka Herrekvarn i Hjo. Per Ahlin visade de nya fiskvägarna som anlagts genom Projekt öring i hela Hjoån, och som finansierats till stora delar med bidrag från riksorganisationen Naturskyddsföreningen. Tack för ett intressant besök i vacker miljö!          

Läs mer